Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Rok 2006 - Budżet Gminy oraz informacja z jego wykonania za I półrocze>

Budżet Gminy na rok 2006 określa:

 1. Uchwała Nr XL/209/2006 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na  2006 rok.
 2. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2006 r.
 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
 4. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.
 5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
 6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
 7. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
 8. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.
 9. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
 10. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
 11. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej -
  dane uzupełniające.
 12. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.
 13. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.
 14. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.
 15. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku:
 1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.
 2. Załącznik Nr 1 do informacji.
 3. Załączniku Nr 2 do informacji.
 4. Załączniku Nr 3 do informacji.
 5. Załączniku Nr 4 do informacji.
 6. Załączniku Nr 5 do informacji.
 7. Załączniku Nr 6 do informacji.
 8. Załączniku Nr 7 do informacji.
 9. Załączniku Nr 8 do informacji.
 10. Uzupełn. danych do zał. Nr 8.
 11. Załączniku Nr 9 do informacji.
 12. Załączniku Nr 10 do informacji.
 13. Załączniku Nr 11 do informacji.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |