Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2006 r. >

08.09.2006 r. (ogłoszenie w trakcie wprowadzania ...)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro na „zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, garażami, obsługa i utrzymanie kotłowni, eksploatacja z wykonywaniem drobnych napraw, awarii oraz wykonywaniem remontów w zasobie stanowiącym własność Gminy Głuszycy”:

1. Wykaz czynności.
2. Oferta:
  - kosztorys ofertowy,
  - wykaz stawek i narzutów.
3. Osoby uprawnione do podpisania oferty ...
4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
5. Wyposażenie techniczne ...
6. Wykaz zrealizowanych usług ...
7. Umowa.
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
9. Zasoby mieszkaniowe gminne we wspólnotach.
10. Zasoby mieszkaniowe gminy Głuszyca.

30.08.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym "Budowa obiektu socjalnego na stadionie miejskim przy ul. Dolnej w Głuszycy":

1. Ogłoszenie o zamówieniu

28.08.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - "Budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego, Osówka centrum tajemnic i przygody" -  ZP-300.

18.08.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr 88, 96/8, 96/10, 96/12, 396 we wsi Sierpnica”:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta.
3. Wykaz zrealizowanych robót.
4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
5. Osoby uprawnione do podpisania oferty, ...
6. Wyposażenie techniczne i sprzęt ...
7. Umowa.

18.08.2006 r.
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 euro:
Gmina Głuszyca informuje, iż na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 postępowanie przetargowe dla zadania „remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 88, 96/8, 96/10, 96/12, 396 we wsi Sierpnica” zp/6/2006 zostało unieważnione.

18.07.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr 88, 96/8, 96/10, 96/12, 396 we wsi Sierpnica”:
(przetarg unieważniony => ogłoszenie z 18.08.2006)

06.07.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „pełnienie funkcji inżyniera kontraktu” dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa stacji narciarskiej Łomnica, etap I - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego”
(przetarg rozstrzygnięty)

30.06.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Cmentarnej w Głuszycy”.
(przetarg rozstrzygnięty)

10.05.2006 r.
Przetarg nieograniczony na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" dla zadania inwestycyjnego "Osówka centrum tajemnic i przygody - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego".
(przetarg rozstrzygnięty)

06.02.2006 r.
Przetarg nieograniczony na letnie i zimowe utrzymanie chodników i przystanków na terenie gminy w roku 2006/2007 ...

(przetarg unieważniony)

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |