Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2006 r. >

08.09.2006 r. (ogłoszenie w trakcie wprowadzania ...)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro na „zarządzanie budynkami, lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, garażami, obsługa i utrzymanie kotłowni, eksploatacja z wykonywaniem drobnych napraw, awarii oraz wykonywaniem remontów w zasobie stanowiącym własność Gminy Głuszycy”:

1. Wykaz czynności.
2. Oferta:
  - kosztorys ofertowy,
  - wykaz stawek i narzutów.
3. Osoby uprawnione do podpisania oferty ...
4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
5.

30.08.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym "Budowa obiektu socjalnego na stadionie miejskim przy ul. Dolnej w Głuszycy":

1. Ogłoszenie o zamówieniu

28.08.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - "Budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego, Osówka centrum tajemnic i przygody" -  ZP-300.

18.08.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr 88, 96/8, 96/10, 96/12, 396 we wsi Sierpnica”:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta.
3. Wykaz zrealizowanych robót.
4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
5. Osoby uprawnione do podpisania oferty, ...
6. Wyposażenie techniczne i sprzęt ...
7. Umowa.

18.08.2006 r.
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 euro:
Gmina Głuszyca informuje, iż na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 postępowanie przetargowe dla zadania „remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 88, 96/8, 96/10, 96/12, 396 we wsi Sierpnica” zp/6/2006 zostało unieważnione.

18.07.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr 88, 96/8, 96/10, 96/12, 396 we wsi Sierpnica”:
(przetarg unieważniony => ogłoszenie z 18.08.2006)

06.07.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „pełnienie funkcji inżyniera kontraktu” dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa stacji narciarskiej Łomnica, etap I - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego”
(przetarg rozstrzygnięty)

30.06.2006 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Cmentarnej w Głuszycy”.
(przetarg rozstrzygnięty)

10.05.2006 r.
Przetarg nieograniczony na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" dla zadania inwestycyjnego "Osówka centrum tajemnic i przygody - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego".
(przetarg rozstrzygnięty)

06.02.2006 r.
Przetarg nieograniczony na letnie i zimowe utrzymanie chodników i przystanków na terenie gminy w roku 2006/2007 ...

(przetarg unieważniony)

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |