Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Obwieszczenia Burmistrza Miasta Głuszycy: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zagospodarowanie przestrzene

08.09.2006 r. - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Nr 19/2006 Burmistrza Miasta Głuszyca, znak BUA/7331/634/19/2006, dotyczącej budowy linii kablowej niskiego napięcia długości ok. 85 m oraz dwóch złączy kablowych ZK - do zasilenia szkoły, hali sportowej i mieszkań przy ulicy Henryka Sienkiewicza 53 w Głuszycy, obręb Głuszyca 1 działki 120/1 i 120/2 ...


24.08.2006 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.: budowa linii kablowej niskiego napięcia długości ok. 85 m oraz dwóch złączy kablowych ZK - do zasilenia szkoły, hali sportowej i mieszkań przy ulicy Henryka Sienkiewicza 53 w Głuszycy, obręb Głuszyca 1 działki 120/1 i 120/2 ...

22.08.2006 r. -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej o średnicy dn 110 wraz z przyłączami dn 32 oraz dn 40 w ul. Górnej, Grunwaldzkiej i Przemysłowej w Głuszycy, na działkach nr 501, 499, 516, 543/2, 502/21, 502/1, 502/16, 499/1, 499/2, 498, 496/1, 497/10, 497/11, 512/5, 515/90, 519/1" ...

08.08.2006 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie postępowania administracyjnego na wniosek „ALCOM” PPH w Świdnicy - w imieniu EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A Oddział w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11. 58-300 Wałbrzych, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.: budowa linii kablowej niskiego napięcia dla zasilenia zabudowy mieszkaniowo - rekreacyjnej, działka nr 478 obręb Głuszyca Górna ...

01.08.2006 r. - Burmistrz Miasta Głuszyca informuje, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczone zostało opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Głuszyca (teren objęty uchwałą nr XLII/219/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r., dz. nr 193) ...

15.03.2006 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie sieci gazowej śr/c De 32 i De 25 w ul. Sienkiewicza i ul. Chrobrego w Głuszycy, na działkach nr 30/8, 83, 68/2, 66, 82, 60." ...

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |