Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Obwieszczenia Burmistrza Miasta Głuszycy: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zagospodarowanie przestrzene

08.08.2006 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie postępowania administracyjnego na wniosek „ALCOM” PPH w Świdnicy - w imieniu EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A Oddział w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11. 58-300 Wałbrzych, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.: budowa linii kablowej niskiego napięcia dla zasilenia zabudowy mieszkaniowo - rekreacyjnej, działka nr 478 obręb Głuszyca Górna ...

01.08.2006 r. - Burmistrz Miasta Głuszyca informuje, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczone zostało opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Głuszyca (teren objęty uchwałą nr XLII/219/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r., dz. nr 193) ...

12.07.2006 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej o średnicy dn 110 wraz z przyłączami dn 32 oraz dn 40 w ul. Górnej, Grunwaldzkiej i Przemysłowej w Głuszycy, na działkach nr 501, 499, 516, 543/2, 502/21, 502/1, 502/16, 499/1, 499/2, 498, 496/1, 497/10, 497/11, 519/1."

15.03.2006 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie sieci gazowej śr/c De 32 i De 25 w ul. Sienkiewicza i ul. Chrobrego w Głuszycy, na działkach nr 30/8, 83, 68/2, 66, 82, 60."

09.02.2006 r. -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektu - (magazyn surowców i produktów byłego Zakładu Bawełnianego) przy ulicy Grunwaldzkiej Nr 19, działka nr 512/11 w Głuszycy z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów ....

12.01.2006 r. -
  
Burmistrz Miasta Głuszyca informuje, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczone zostało opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica ...
 
27.12.2005 r. -
Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na ,,Budowie sieci gazowej śr/c, ul. Sienkiewicza i ul. Chrobrego w Głuszycy, na działkach nr 21, 60, 81/3, 11/2, 31, 86, 126, 127, 54/1, 74, 123/2, 123/3, 29" ...

30.11.2005 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie postępowania administracyjnego, na wniosek EKOPARK s.c. 58-310 Szczawno Zdrój  ul. 3-go Maja 7, dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na robotach budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku byłej hali magazynowej na punkt selektywnej zbiórki odpadów ...

18.11.2005 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.: "Budowa sieci gazowej śr/c De 125 w ul. Sienkiewicza i ul. Chrobrego w Głuszycy ..." 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |