Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Urząd Miejski Głuszyca - dane teleadresowe

NAZWA   Urząd Miejski
MIEJSCOWOŚĆ   Głuszyca
POWIAT   wałbrzyski
WOJEWÓDZTWO   dolnośląskie
ADRES   Grunwaldzka 55
KOD, POCZTA   58-340 Głuszyca
KONTAKT


telefonfaks

0 748 459 479
0 748 459 480
0 748 456 344
0 508 223 915
0 748 456 339
um@gluszyca.pl

referaty, biura, samodzielne stanowiska

Kancelaria Rady Miejskiej  

0 748 866 746
rm@gluszyca.pl

Biuro Obsługi Klienta   

0 748 866 750
bok@gluszyca.pl

Sekretariat Burmistrza

  faks
0 748 866 740
0 748 459 479
0 748 459 480
0 508 223 915
0 748 456 339
sekretariat@gluszyca.pl
Ewidencja Ludności   
0 748 866 753
elud@gluszyca.pl
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Wydawanie Zezwoleń Alkoholowych
  
0 748 866 757
edg@gluszyca.pl
Ochrona Środowiska, Geodezja,
Gospodarka Nieruchomościami
  
  
 
0 748 866 741
0 748 866 758
0 748 866 756
gios@gluszyca.pl
Referat Finansowy   
0 748 866 745
fin@gluszyca.pl
Referat Finansowy - kasa   
0 748 866 761
kasa@gluszyca.pl
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji   
0 748 866 749
iti@gluszyca.pl
Stanowisko d/s Architektury i Budownictwa   

0 748 866 764
bua@gluszyca.pl

Stanowisko d/s Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych   

0 748 866 748
oswiata@gluszyca.pl

Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju Gospodarczego    
 0 748 866 766
promocja@gluszyca.pl
 Skarbnik Gminy     
0 748 866 751
skarbnik@gluszyca.pl  

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |