Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Referaty, biura, samodzielne stanowiska, osoby

NAZWA

STANOWISKO

NAZWISKO

POKÓJ

BURMISTRZ

Burmistrz

Wojciech
Durak

20

Zastępca BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Tomasz
Gromala

20

Sekretariat Urzędu

Podinspektor ds. Administracyjnych

Beata
Jagóra

20

Biuro Obsługi Klienta

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Spraw Obywatelskich

Maria
Sokołowska

1

Biuro Obsługi Klienta

Inspektor ds. Lokalowych

Barbara
Podgórska

1

Biuro Obsługi Klienta

Młodszy Referent ds. Informatyki

Tomasz
Krzak

1

Biuro Obsługi Klienta

Inspektor ds. Organizacyjnych

Ewa
Łęcka

1

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Kierownik Referatu

Irena
Franków

2

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Inspektor ds. Drogownictwa

Kazimierz
Jerzyk

2

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej

Katarzyna
Łazanowska

2

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Józef
Wójcik

3

Referat Finansowy - Kasa

Inspektor ds. Księgowości

Ewa
Morawiec

4

Referat Finansowy

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Grażyna
Aleksandrowicz

5

Referat Finansowy

Inspektor ds. Wymiaru Podatku

Elżbieta
Ludkiewicz

5

Referat Finansowy

Inspektor ds. Podatkowych

Beata
Sokołowska

5

Referat Finansowy

Zastępca Skarbnika Gminy

Bożena
Żołnieruk 

6

Referat Finansowy

Inspektor ds. Księgowości

Irena
Piasecka

6

Referat Finansowy

Inspektor ds. Płac

Urszula Rudnicka

6

Referat Finansowy

Specjalista ds. Księgowości Oświaty

Halina
Bartyńska

7

Referat Finansowy

Specjalista ds. Księgowości Oświaty

Anna
Jabłonowska

7

Referat Finansowy

Specjalista ds. Księgowości Oświaty

Anna
Malecha

7

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Inspektor ds. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Urszula
Zaleska

7

Referat Organizacyjno-Prawny i Spraw Obywatelskich

Inspektor ds. Ewidencji Ludności

Anna
Kabat

22

Referat Organizacyjno-Prawny i Spraw Obywatelskich

Inspektor ds. Ewidencji Gospodarczej

Maria
Andrzejewska

22

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

Wiesława Moździerz

23

Samodzielne Stanowisko ds. Architektury i Budownictwa

Inspektor ds. Architektury i Budownictwa

Czesław Franków

24

Samodzielne Stanowisko d/s Obrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych

Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych

Maria
Jankowska

24

Zespół Radców Prawnych

Radca Prawny

 Alicja Brożek
 Artur Nazimek

25

Referat Organizacyjno-Prawny i Spraw Obywatelskich

Inspektor ds. Organizacyjnych i Kadr

Jadwiga
Wiśniewska

26

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu

Andrzej Poniewierski

27

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Inspektor ds. Nieruchomości i Gospodarki Gruntami

Alicja
Ogorzelec

27

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Inspektor ds. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Mariola
Szarata

27

Kancelaria Rady Miejskiej

Inspektor ds. Rady Miejskiej

Teodozja
Nazarczuk

30

 

Stanowisko d/s Promocji i Rozwoju Gospodarczego

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |